• Zadzwoń: +48 537 660 060, 507 781 575
Open

Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzule informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dietomed Anna Wargacka NIP 5170377806 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 27b 35-310, tel. 537 660 060, email: [email protected]
b. Nie posiadam inspektora ochrony danych.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług dietetycznych(porada dietetyczna, opracowanie jadłospisu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania ww umowy. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe wykonanie umowy.
3. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
6. Okres wykonywania obowiązków wynikających z ww umowy
7. Okres, w którym przepisy nakazują przechowywać Pana/Pani dane np. ustawy podatkowe
8. Okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku
9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (a od momentu powołania nowego organu nadzorczego do Prezesa UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgoda na przetwarzania danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, wywiadu żywieniowego, badania składu ciała przez Dietomed Anna Wargacka NIP 5170377806 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 27b 35-310, tel 537 660 060, email: [email protected] w celu udzielenia mi porady dietetycznej, opracowywania jadłospisów oraz kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonii komórkowej.