13 czerwca 2016

Dietoterapia przewlekłych chorób metabolicznych- cywilizacyjnych

Elderly woman eating healthy diet, salad and apple.

  • Nadciśnienie
  • Otyłość
  • Zaburzenia lipidowe
  • Niealkoholowe Stłuszczenie Wątroby
  • Zespół metaboliczny
  • Hiperurykemia